دانلود درایورهایِ صدا برای ویندوز

درایورهایی از تولیدکنندگان مختلفِ صداوجود دارد. برند مورد نیاز را از لیست انتخاب کنید.

خلاصه اطلاعلات : 2847 درایور برای صدا,تعداد دیده شدن 1524748 بار.

تولید کنندگان پرطرفدار صدا

 • ASUS 269716 جستجو ها 439 کالاها
 • RealTek 126419 جستجو ها 233 کالاها
 • M-AUDIO 115115 جستجو ها 232 کالاها
 • Echo 110466 جستجو ها 206 کالاها
 • Terratec 100190 جستجو ها 212 کالاها
 • ESI 71676 جستجو ها 142 کالاها
 • AZTECH 63742 جستجو ها 134 کالاها
 • RME 44653 جستجو ها 83 کالاها
 • Hercules 43220 جستجو ها 82 کالاها
 • Genius 36695 جستجو ها 73 کالاها
 • SIIG 35889 جستجو ها 56 کالاها
 • AOpen 34303 جستجو ها 60 کالاها
 • Cirrus Logic 30615 جستجو ها 57 کالاها
 • C-Media 30589 جستجو ها 56 کالاها
 • Pine 30059 جستجو ها 57 کالاها
 • AUDIOTRAK 24395 جستجو ها 45 کالاها
 • Creative-Labs 24362 جستجو ها 46 کالاها
 • E-MU 22410 جستجو ها 41 کالاها
 • Sweex 21492 جستجو ها 41 کالاها
 • Zoltrix 18950 جستجو ها 24 کالاها
 • Guillemot 18366 جستجو ها 37 کالاها
 • Marian 17052 جستجو ها 32 کالاها
 • Trust 16794 جستجو ها 32 کالاها
 • Philips 16250 جستجو ها 31 کالاها

تمام تولید کنندگان صدا

مدل های پرطرفدار صدا

فایل های پرطرفدار صدا