دانلود درایورهایِ صدا برای ویندوز

درایورهایی از تولیدکنندگان مختلفِ صداوجود دارد. برند مورد نیاز را از لیست انتخاب کنید.

خلاصه اطلاعلات : 2847 درایور برای صدا,تعداد دیده شدن 1753637 بار.

تولید کنندگان پرطرفدار صدا

 • ASUS 307198 جستجو ها 439 کالاها
 • RealTek 143574 جستجو ها 233 کالاها
 • M-AUDIO 132868 جستجو ها 232 کالاها
 • Echo 127637 جستجو ها 206 کالاها
 • Terratec 116864 جستجو ها 212 کالاها
 • ESI 83518 جستجو ها 142 کالاها
 • AZTECH 74461 جستجو ها 134 کالاها
 • RME 51939 جستجو ها 83 کالاها
 • Hercules 50035 جستجو ها 82 کالاها
 • Genius 42698 جستجو ها 73 کالاها
 • SIIG 40681 جستجو ها 56 کالاها
 • AOpen 39470 جستجو ها 60 کالاها
 • C-Media 35222 جستجو ها 56 کالاها
 • Cirrus Logic 35123 جستجو ها 57 کالاها
 • Pine 34680 جستجو ها 57 کالاها
 • AUDIOTRAK 28313 جستجو ها 45 کالاها
 • Creative-Labs 28157 جستجو ها 46 کالاها
 • E-MU 26075 جستجو ها 41 کالاها
 • Sweex 24617 جستجو ها 41 کالاها
 • Zoltrix 21437 جستجو ها 24 کالاها
 • Guillemot 21248 جستجو ها 37 کالاها
 • Marian 19632 جستجو ها 32 کالاها
 • Trust 19292 جستجو ها 32 کالاها
 • Philips 18864 جستجو ها 31 کالاها

تمام تولید کنندگان صدا

مدل های پرطرفدار صدا

فایل های پرطرفدار صدا