دانلود درایورهایِ صدا برای ویندوز

درایورهایی از تولیدکنندگان مختلفِ صداوجود دارد. برند مورد نیاز را از لیست انتخاب کنید.

خلاصه اطلاعلات : 2847 درایور برای صدا,تعداد دیده شدن 1047836 بار.

تولید کنندگان پرطرفدار صدا

 • ASUS 189331 جستجو ها 439 کالاها
 • RealTek 86837 جستجو ها 233 کالاها
 • M-AUDIO 77079 جستجو ها 232 کالاها
 • Echo 74900 جستجو ها 206 کالاها
 • Terratec 69986 جستجو ها 212 کالاها
 • ESI 48429 جستجو ها 142 کالاها
 • AZTECH 44132 جستجو ها 134 کالاها
 • RME 31189 جستجو ها 83 کالاها
 • Hercules 28961 جستجو ها 82 کالاها
 • SIIG 25248 جستجو ها 56 کالاها
 • Genius 25193 جستجو ها 73 کالاها
 • AOpen 23863 جستجو ها 60 کالاها
 • C-Media 20931 جستجو ها 56 کالاها
 • Pine 20855 جستجو ها 57 کالاها
 • Cirrus Logic 20674 جستجو ها 57 کالاها
 • AUDIOTRAK 16669 جستجو ها 45 کالاها
 • Creative-Labs 16549 جستجو ها 46 کالاها
 • E-MU 15769 جستجو ها 41 کالاها
 • Sweex 15150 جستجو ها 41 کالاها
 • Zoltrix 12928 جستجو ها 24 کالاها
 • Guillemot 12412 جستجو ها 37 کالاها
 • Marian 11550 جستجو ها 32 کالاها
 • Philips 11052 جستجو ها 31 کالاها
 • Trust 10847 جستجو ها 32 کالاها

تمام تولید کنندگان صدا

مدل های پرطرفدار صدا

فایل های پرطرفدار صدا