دانلود درایورهایِ صدا برای ویندوز

درایورهایی از تولیدکنندگان مختلفِ صداوجود دارد. برند مورد نیاز را از لیست انتخاب کنید.

خلاصه اطلاعلات : 2847 درایور برای صدا,تعداد دیده شدن 738651 بار.

تولید کنندگان پرطرفدار صدا

 • ASUS 139613 جستجو ها 439 کالاها
 • RealTek 61265 جستجو ها 233 کالاها
 • Echo 55021 جستجو ها 206 کالاها
 • M-AUDIO 53945 جستجو ها 232 کالاها
 • Terratec 48335 جستجو ها 212 کالاها
 • ESI 33611 جستجو ها 142 کالاها
 • AZTECH 29909 جستجو ها 134 کالاها
 • RME 22346 جستجو ها 83 کالاها
 • Hercules 20068 جستجو ها 82 کالاها
 • SIIG 18178 جستجو ها 56 کالاها
 • Genius 17908 جستجو ها 73 کالاها
 • AOpen 16788 جستجو ها 60 کالاها
 • Pine 15237 جستجو ها 57 کالاها
 • C-Media 15010 جستجو ها 56 کالاها
 • Cirrus Logic 14840 جستجو ها 57 کالاها
 • AUDIOTRAK 12000 جستجو ها 45 کالاها
 • Creative-Labs 11872 جستجو ها 46 کالاها
 • E-MU 10828 جستجو ها 41 کالاها
 • Sweex 10653 جستجو ها 41 کالاها
 • Zoltrix 9125 جستجو ها 24 کالاها
 • Guillemot 8633 جستجو ها 37 کالاها
 • Marian 8155 جستجو ها 32 کالاها
 • Philips 7875 جستجو ها 31 کالاها
 • Trust 7490 جستجو ها 32 کالاها

تمام تولید کنندگان صدا

مدل های پرطرفدار صدا

فایل های پرطرفدار صدا