دانلود درایورهایِ صدا برای ویندوز

درایورهایی از تولیدکنندگان مختلفِ صداوجود دارد. برند مورد نیاز را از لیست انتخاب کنید.

خلاصه اطلاعلات : 2847 درایور برای صدا,تعداد دیده شدن 2217051 بار.

تولید کنندگان پرطرفدار صدا

 • ASUS 376297 جستجو ها 439 کالاها
 • RealTek 178535 جستجو ها 233 کالاها
 • M-AUDIO 178476 جستجو ها 232 کالاها
 • Echo 162214 جستجو ها 206 کالاها
 • Terratec 150862 جستجو ها 212 کالاها
 • ESI 108315 جستجو ها 142 کالاها
 • AZTECH 92940 جستجو ها 134 کالاها
 • RME 66981 جستجو ها 83 کالاها
 • Hercules 64152 جستجو ها 82 کالاها
 • Genius 54406 جستجو ها 73 کالاها
 • AOpen 49930 جستجو ها 60 کالاها
 • SIIG 49693 جستجو ها 56 کالاها
 • C-Media 45642 جستجو ها 56 کالاها
 • Pine 44206 جستجو ها 57 کالاها
 • Cirrus Logic 44146 جستجو ها 57 کالاها
 • Creative-Labs 35462 جستجو ها 46 کالاها
 • AUDIOTRAK 35323 جستجو ها 45 کالاها
 • E-MU 34611 جستجو ها 41 کالاها
 • Sweex 30981 جستجو ها 41 کالاها
 • Guillemot 26593 جستجو ها 37 کالاها
 • Zoltrix 26379 جستجو ها 24 کالاها
 • Marian 24586 جستجو ها 32 کالاها
 • Philips 23889 جستجو ها 31 کالاها
 • Trust 23696 جستجو ها 32 کالاها

تمام تولید کنندگان صدا

مدل های پرطرفدار صدا

فایل های پرطرفدار صدا