دانلود درایورهایِ صدا برای ویندوز

درایورهایی از تولیدکنندگان مختلفِ صداوجود دارد. برند مورد نیاز را از لیست انتخاب کنید.

خلاصه اطلاعلات : 2847 درایور برای صدا,تعداد دیده شدن 444945 بار.

تولید کنندگان پرطرفدار صدا

 • ASUS 89968 جستجو ها 439 کالاها
 • RealTek 40739 جستجو ها 233 کالاها
 • Echo 33053 جستجو ها 206 کالاها
 • M-AUDIO 28456 جستجو ها 232 کالاها
 • Terratec 26785 جستجو ها 212 کالاها
 • ESI 19897 جستجو ها 142 کالاها
 • AZTECH 17829 جستجو ها 134 کالاها
 • RME 13147 جستجو ها 83 کالاها
 • SIIG 11585 جستجو ها 56 کالاها
 • Hercules 11200 جستجو ها 82 کالاها
 • Genius 10670 جستجو ها 73 کالاها
 • AOpen 9318 جستجو ها 60 کالاها
 • Pine 9081 جستجو ها 57 کالاها
 • C-Media 8967 جستجو ها 56 کالاها
 • Cirrus Logic 8369 جستجو ها 57 کالاها
 • Creative-Labs 7221 جستجو ها 46 کالاها
 • AUDIOTRAK 7138 جستجو ها 45 کالاها
 • Sweex 6456 جستجو ها 41 کالاها
 • E-MU 6329 جستجو ها 41 کالاها
 • Guillemot 5356 جستجو ها 37 کالاها
 • Zoltrix 5092 جستجو ها 24 کالاها
 • Marian 5067 جستجو ها 32 کالاها
 • Trust 4791 جستجو ها 32 کالاها
 • Philips 4758 جستجو ها 31 کالاها

تمام تولید کنندگان صدا

مدل های پرطرفدار صدا

فایل های پرطرفدار صدا