دانلود درایورهایِ صدا برای ویندوز

درایورهایی از تولیدکنندگان مختلفِ صداوجود دارد. برند مورد نیاز را از لیست انتخاب کنید.

خلاصه اطلاعلات : 2847 درایور برای صدا,تعداد دیده شدن 2582701 بار.

تولید کنندگان پرطرفدار صدا

 • ASUS 441281 جستجو ها 439 کالاها
 • RealTek 207475 جستجو ها 233 کالاها
 • M-AUDIO 206944 جستجو ها 232 کالاها
 • Echo 188905 جستجو ها 206 کالاها
 • Terratec 177065 جستجو ها 212 کالاها
 • ESI 125511 جستجو ها 142 کالاها
 • AZTECH 108168 جستجو ها 134 کالاها
 • RME 77243 جستجو ها 83 کالاها
 • Hercules 74517 جستجو ها 82 کالاها
 • Genius 64131 جستجو ها 73 کالاها
 • SIIG 57841 جستجو ها 56 کالاها
 • AOpen 57283 جستجو ها 60 کالاها
 • C-Media 53429 جستجو ها 56 کالاها
 • Cirrus Logic 51330 جستجو ها 57 کالاها
 • Pine 51221 جستجو ها 57 کالاها
 • Creative-Labs 41426 جستجو ها 46 کالاها
 • AUDIOTRAK 41081 جستجو ها 45 کالاها
 • E-MU 39993 جستجو ها 41 کالاها
 • Sweex 36468 جستجو ها 41 کالاها
 • Guillemot 31140 جستجو ها 37 کالاها
 • Zoltrix 30638 جستجو ها 24 کالاها
 • Marian 28688 جستجو ها 32 کالاها
 • Trust 27828 جستجو ها 32 کالاها
 • Philips 27816 جستجو ها 31 کالاها

تمام تولید کنندگان صدا

مدل های پرطرفدار صدا

فایل های پرطرفدار صدا