دانلود درایورهایِ صدا برای ویندوز

درایورهایی از تولیدکنندگان مختلفِ صداوجود دارد. برند مورد نیاز را از لیست انتخاب کنید.

خلاصه اطلاعلات : 2847 درایور برای صدا,تعداد دیده شدن 2071332 بار.

تولید کنندگان پرطرفدار صدا

 • ASUS 352787 جستجو ها 439 کالاها
 • RealTek 166225 جستجو ها 233 کالاها
 • M-AUDIO 163992 جستجو ها 232 کالاها
 • Echo 152417 جستجو ها 206 کالاها
 • Terratec 139576 جستجو ها 212 کالاها
 • ESI 101057 جستجو ها 142 کالاها
 • AZTECH 87295 جستجو ها 134 کالاها
 • RME 62706 جستجو ها 83 کالاها
 • Hercules 58847 جستجو ها 82 کالاها
 • Genius 51040 جستجو ها 73 کالاها
 • AOpen 46743 جستجو ها 60 کالاها
 • SIIG 46533 جستجو ها 56 کالاها
 • C-Media 41828 جستجو ها 56 کالاها
 • Cirrus Logic 41683 جستجو ها 57 کالاها
 • Pine 41490 جستجو ها 57 کالاها
 • Creative-Labs 33349 جستجو ها 46 کالاها
 • AUDIOTRAK 33110 جستجو ها 45 کالاها
 • E-MU 31854 جستجو ها 41 کالاها
 • Sweex 29011 جستجو ها 41 کالاها
 • Guillemot 24909 جستجو ها 37 کالاها
 • Zoltrix 24832 جستجو ها 24 کالاها
 • Marian 23031 جستجو ها 32 کالاها
 • Trust 22312 جستجو ها 32 کالاها
 • Philips 22298 جستجو ها 31 کالاها

تمام تولید کنندگان صدا

مدل های پرطرفدار صدا

فایل های پرطرفدار صدا