دانلود درایورهایِ صدا برای ویندوز

درایورهایی از تولیدکنندگان مختلفِ صداوجود دارد. برند مورد نیاز را از لیست انتخاب کنید.

خلاصه اطلاعلات : 2847 درایور برای صدا,تعداد دیده شدن 1899964 بار.

تولید کنندگان پرطرفدار صدا

 • ASUS 327159 جستجو ها 439 کالاها
 • RealTek 153774 جستجو ها 233 کالاها
 • M-AUDIO 148071 جستجو ها 232 کالاها
 • Echo 138573 جستجو ها 206 کالاها
 • Terratec 127213 جستجو ها 212 کالاها
 • ESI 92262 جستجو ها 142 کالاها
 • AZTECH 80461 جستجو ها 134 کالاها
 • RME 56621 جستجو ها 83 کالاها
 • Hercules 53949 جستجو ها 82 کالاها
 • Genius 46428 جستجو ها 73 کالاها
 • SIIG 43822 جستجو ها 56 کالاها
 • AOpen 43489 جستجو ها 60 کالاها
 • C-Media 38480 جستجو ها 56 کالاها
 • Cirrus Logic 38221 جستجو ها 57 کالاها
 • Pine 38174 جستجو ها 57 کالاها
 • AUDIOTRAK 30877 جستجو ها 45 کالاها
 • Creative-Labs 30523 جستجو ها 46 کالاها
 • E-MU 28863 جستجو ها 41 کالاها
 • Sweex 26502 جستجو ها 41 کالاها
 • Zoltrix 22939 جستجو ها 24 کالاها
 • Guillemot 22782 جستجو ها 37 کالاها
 • Marian 21259 جستجو ها 32 کالاها
 • Trust 20721 جستجو ها 32 کالاها
 • Philips 20345 جستجو ها 31 کالاها

تمام تولید کنندگان صدا

مدل های پرطرفدار صدا

فایل های پرطرفدار صدا